darksunset1.jpgdarksunset2.jpgdarksunset3.jpgdarksunset4.jpg

Lávové tunely na Mesiaci

Počas mapovania mesačného povrchu boli získané dôkazy, že  na Mesiaci sa môžu nachádzať pomerne veľké lávové tunely. Tie by v budúcnosti mohli byť využité pre stavbu obytných jednotiek pre astronautov a aj na skladovanie zásob.

 

Predchádzajúce výskumy ukazujú, že láva tečúca po povrchu môže vytvárať pevnú škrupinu na svojom povrchu už počas procesu tuhnutia. Keď láva odtečie, zostane prázdna dutina, ktorú geológovia označujú ako „lávový tunel“. Podobné lávové tunely nachádzame aj na Zemi, napríklad na Havaji alebo Islande. Maximálne priemery pozemských lávových tunelov dosahujú max. 30 metrov.

Dôkazy z kozmických sond GRAIL sú zrejmé z veľmi malých zmien v gravitačnom poli Mesiaca a z ktorých vyplývajú zmeny v hustote materiálu nachádzajúceho sa pod povrchom Mesiaca. Rovnako existujú dôkazy „strešných okien“ na fotografiách mesačného povrchu získaných v oblastiach nachádzajúcich sa v blízkosti gravitačných variácií. „Strešné okná“ vznikajú v oblastiach, kde sa časť lávového tunelu zrúti a dôjde k vytvoreniu otvoru, ktorým je možné uvidieť zasypané dno tunela. Na základe údajov sond GRAIL bol vytvorený počítačový model, ktorý poskytol predpovede týkajúce sa možnej existencie lávových tunelov pod mesačným povrchom a tiež informácie o ich veľkosti a stabilite. Podľa predpokladov astronómov môžu byť mesačné lávové tunely omnoho väčšie ako tie, ktoré poznáme na Zemi. Je to z dôvodu nižšieho tlaku a menšej gravitácie. Z modelu tiež vyplýva, že lávové tunely na Mesiaci by mohli mať priemer až 5 km a stále by boli stabilné. Tak široké a dlhé tunely by boli ideálnymi útvarmi pre úkryt budúcich astronautov, ktorí by mohli v týchto tuneloch prežívať spolu so svojim vybavením. Tunely by ich chránili pred dopadom drobných meteoroidov a pred neustálym pôsobením slnečného a kozmického žiarenia. V takýchto tuneloch by bolo oveľa jednoduchšie udržiavať stálu teplotu  a pre budúcich osadníkov v nich urobiť život oveľa menej nebezpečným ako na povrchu Mesiaca.

Rovnako aj ďalšie sondy objavili lávové tunely a jaskyne. Sonda Lunar Reconnaissance Orbiter (NASA) zobrazila viac ako 200 priepastí na povrchu Mesiaca s priemermi od 5 do 900 m. Indická sonda Chandrayaan-1 zachytila mesačné pramienky vytvorené dávnymi tokmi lávy bez zrútených stropov, čo naznačuje možnú existenciu lávových tunelov v blízkosti mesačného rovníka s odhadovanou šírkou 360 m. Tunely o šírke až 5000 metrov môžu byť stabilné pokiaľ ich strop tvorí dostatočná hrúbka horniny. Lávový tunel s hrúbkou lávovej škrupiny cca 2 metre môže byť stabilný aj pri priemere 1 km. Lávové tunely sa nachádzajú medzi mesačnými moriami a vysočinami.

 

Zdroj: ČAS

 

 

 

Joomla templates by a4joomla