štvrtok, november 26, 2020

Závery najnovšej štúdie, ktorá sa týka obývateľnej zóny, čo je priestor v okolí hviezd, kde na povrchu planét môže existovať voda v kvapalnom stave ukazujú, že so vzrastajúcim výkonom Slnka postupne bude teplota na Zemi stúpať.

Read More

Jazero Ligeia Mare je veľké jazero na Saturnovom mesiaci Titán, ktorý je najväčším mesiacom planéty Saturn s veľkosťou planéty Merkúr. Titán je veľmi záhadným telesom a je jediným mesiacom v Slnečnej sústave, ktorý je obklopený hustou atmosférou so silnou vrstvou oranžovej hmly.

Read More

Pre nedávnom bola spracovaná vedecká štúdia, ktorá poukázala na to, že v minulosti planéty Mars mohol existovať supervulkán. Pokiaľ by sa táto teória potvrdila, išlo by o prvý typ takejto sopky objavený na povrchu planéty Mars.

Read More

Európske vesmírne observatórium Herschel objavilo prítomnosť vodnej pary v okolí trpasličej planéty Ceres. Je to prvý potvrdený prípad jednoznačnej detekcie vody na telese v oblasti hlavného pásu asteroidov.

Read More

Planéta Venuša je známa svojou hustou oblačnou prikrývkou, ktorá je takmer nepreniknuteľná. Ale  jej hustý závoj má predsa len diery, cez ktoré je možné pozorovanie, a práve toto chcú využiť vedci z  New Mexico State univerzity.

Read More

Vedcom sa podarilo pravdepodobne získať jednoznačný dôkaz výskytu vody na Saturnovom mesiaci Enceladus (505 km). Tento objav zvyšuje šancu existencie života mimo planéty Zem.

Read More

Pre obyvateľov Zeme, okrem „klasických“ katastrof ako sú záplavy, zemetrasenia, sopečné výbuchy, hrozí aj nebezpečenstvo prichádzajúce z vesmíru. Jedným z nich sú aj vzplanutia gamma žiarenia.

Read More

Začalo sa to silným zemetrasením, pokračovalo občasnými otrasmi a otváraním sa zeme. Hoci sa tento proces odohral v nehostinnej časti Etiópie, podľa geológov je počiatkom formovania sa nového oceánskeho dna.

Read More