štvrtok, október 29, 2020

Pred časom preletel v blízkosti Slnka objekt, ktorý bol klasifikovaný ako asteroid. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby sa nejednalo o prvé medzihviezdne teleso objavené v našej slnečnej sústave.  Mohlo by ísť o kus technológie neznámej vyspelej civilizácie?

Read More

Podľa posledných výskumov sa ukazuje, že planéta Zem nie je jediným telesom s existenciou vody. Práve naopak, ukazuje sa, že voda v Slnečnej sústave nie je zas až takou vzácnosťou.

Read More

Kepler-78b je exoplanéta, ktorá ani nemala existovať. Toto horúce teleso obieha okolo svojej materskej hviezdy vo vzdialenosti iba 1,5 milióna km. Táto vzdialenosť predstavuje 1 % vzdialenosti Zeme od Slnka.

Read More

Pokiaľ v našej Slnečnej sústave existuje život mimo našu planétu, tak asi iba v mikrobiálnej podobe. Záhodnými oblasťami sú však mesiace veľkých planét na ktorých sa nachádza globálny oceán vody. Jedným z nich je aj Jupiterov mesiac Europa. Zistíme čo sa skrýva v hlbokých vodách Európy? NASA pánuje tento zaujímavý mesiac navštíviť už v dohľadnom čase.

Read More

Planéta Saturn so svojimi prstencami je nádherným klenotom nočnej oblohy. Saturn, nakoľko je telesom bez pevného povrchu, má minimálnu pravdepodobnosť na kolonizovanie ľuďmi. Avšak Saturnove mesiace Titan  a Enceladus sú na tom oveľa lepšie a teoreticky by na ich povrchu mohli vzniknúť kolónie alebo stanice so stálou ľudskou posádkou.  

Read More

Dĺžka obývateľnosti našej planéty závisí od vzdialenosti od Slnka a na teplote, ktorá umožňuje existenciu kvapalnej vody na jej povrchu. Podľa najnovších údajov bude naša planéta obývateľná ešte zhruba 1,75 miliardy rokov.

Read More

Sonda New Horizons, ktorá v júli 2015 snímkovala trpaslíčiu planétu Pluto, získala množstvo zaujímavých informácií a detailov o povrchu tohto telesa. Niektoré z pozorovaných útvarov pripomínajú rieky a jazerá, pravdepodobne naplnené dusíkom.

Read More

V súčasnosti sa naša Slnečná sústava zdá byť pomerne pokojná a „uprataná“. Rozdelenie telies v nej je pomerne vyvážené, malé kamenné telesá sa nachádzajú v blízkosti Slnka a veľký plynný obri v jej vzdialenejších častiach.

Read More

Už celé roky sa traduje, že niekde za dráhou Pluta obieha Slnko ďalšia veľká planéta. Sú jej pripisované rôzne javy v histórii ľudstva a traduje sa, že je zodpovedná aj za príchody niekoľkých veľkých komét do blízkosti Zeme. Ale existuje táto planéta v skutočnosti?

Read More