Objav najstaršej známej planéty v Galaxii

13 miliárd rokov stará planéta obieha okolo sústavy héliového bieleho trpaslíka a milisekundového pulzaru B1620-26.

Pohľad z prastarého plynného obra v jadre guľovej hviezdokopy M4 naskytá hviezdami husto posiatu hviezdnu oblohu. 13 miliárd rokov stará planéta obieha okolo sústavy héliového bieleho trpaslíka a milisekundového pulzaru B1620-26. Guľová hviezdokopa nemá dostatok ťažších elementov na tvorbu planét preto existencia takéhoto sveta ukazuje, že formácia planét v rannom vesmíre zrejme bola účinnejšia a bežnejšia. Hubblov vesmírny teleskop precízne zmeral hmotnosť najstaršej známej planéty Galaxie. Odhadnutý vek 13 miliárd rokov znamená, že planéta je viac než dva krát straršia ako Zem, ktorá má 4,5 miliardy rokov. Táto planéta je taká stará ako vôbec planéta stará môže byť. Sformovala sa okolo mladej slnku podobnej hviezdy ledva jednu miliardu rokov po vzniku vesmíru. Starobylá planéta mala pozoruhodnú históriu, pretože sa nachádza vo veľmi nehostinnom prostredí susediac z párom ktorý pozostáva z vyhorenej hviezdy v preplnenom jadre hviezdokopy, ktorá obsahuje viac ako stotisíc hviezd. Nové objavy HST uzavreli dekádu špekulácií a debát o identite tohto starobylého sveta. Ešte pred tým ako sa uskutočnili merania HST astronómovia rozoberali pôvod tohto objektu. Bola to planéta alebo hnedý trpaslík. Analýza HST ukazuje, že objekt je dva a pol krát hmotnejší ako Jupiter a potvrdzuje, že ide jednoznačne o planétu. Jej skutočná existencia poskytuje dráždivý dôkaz že prvé planéty sa sformovali rýchlo len miliardu rokov po vzniku vesmíru. Najvýznamnejší astronómovia dospeli k záveru, že v Galaxii môžu byť planéty veľmi hojné.

Zdroj: NASA

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *