SN 1006 a Chandra

SN 1006 a Chandra

Rontgenová sonda Chandra zamerala svoju pozornosť na pozostatok supernovy z roku 1006.

V roku 1006 n.l. vzplanula v súhvezdí Vlka mimoriadne jasná supernova. Táto „nová hviezda“ sa zrazu zjavila na oblohe a niekoľko dní bola jasnejšia ako planéta Venuša. Supernova z roku 1006 bola pravdepodobne najjasnejšou supernovou minulosti. Dnes vieme, že sa v roku 1006 nezjavila na oblohe nová hviezda, ale práve opačne, ľudia vtedajšej doby mali možnosť vidieľ smrť hviezdy. Na jej pozostatky, ktoré sa nachádzajú vo vzdialenosti 7000 svetelných rokov  sa pozrela sonda Chandra.

Zobrazená snímka je v nepravých farbách. Modré partície pozostatku predstavujú žiarenie, ktoré bolo excitované vysokoenergetickými časticami. Teplote niekoľko miliónov kelvina zodpovedá na snímke červená/zelená farba. Pôvodne bola SN1006 dvojhviezdou zloženou z normálnej hviezdy a bieleho trpaslíka. Biely trpaslík svojou gravitáciou vplýval na svojho spoločníka a doslova mu kradol hmotu. Táto krádež však neostala nepotrestaná. Po tom čo hmotnosť bieleho trpaslíka presiahla Chandrasekharov limit došlo k explózii. Materiál supernovy bol vyvrhnutý rýchlosťou niekoľkých miliónov km za hodinu a v okolitom prostredí vytváral silnú rázovú vlnu. Materiál urýchlený na krajne vysoké rýchlosti vytvoril svetlý modrý filament, ktorý na snímke vidíme v ľavom hornom a v pravom spodnom rohu. Otázkou ostáva, prečo sa tento modrý filament objavuje iba na spomenutých miestach, prečo nevytvoril okolo pozostatku prstenec? Jednou z možností je, že na jeho umiestnenie vplýva orientácia medzihviezdneho magnetického poľa.

Vysoký odpor prostredia v ktorom rázová vlna napredovala spôsobil zatlačenie časti postupujúceho materiálu smerom k centrálnej hviezde. Tu došlo k zrážke s postupujúcim materiálom expandujúcich vrstiev a následnému prudkému nárastu teploty spojenému s vyžiarením energie. Červené vnútro hmloviny je práve plyn rozohriaty spätnou vlnou. Spektrum tejto oblasti indikuje prítomnosť kyslíka a ťažších prvkov, ktoré vznikli pri termonukleárnych reakciách prebiehajúcich počas explózie.

Zdroj: Chandra Press News

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *